Δελτίο Τύπου Επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης| 19-10-2022

Δελτίο Τύπου Επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης   Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπων του φορέα μας ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων στο Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης, με σκοπό τη συνεργασία με το κατάστημα και την ενημέρωση των κρατουμένων για θέματα κοινωνικής επανένταξης. Ο φορέας μας εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του ΔΣ,…