Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται από τη Διευθύντρια κ. Φ. Μηλιώνη, Δ.Ν, επιστ. συν.  της Νομικής Αθηνών, τον κ. Ν. Βαρβατάκο υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την κ. Δ. Θεοδωρακοπούλου του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι παραπάνω συνεπικουρούνται από το επιστημονικό προσωπικό (υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης με παράλληλα καθήκοντα στην ΕΠΑΝΟΔΟ) αποτελούμενο από τους: Μ. Μαυρή, Προϊστάμενο της ΥΕΚΑ Πειραιά, Δ.Ν, επιστ. συνερ. της Νομικής Αθηνών, Ε. Κατσιγαράκη, τμηματάρχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Ν και Γ. Κωνσταντινίδου, υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Τέλος, εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες (Νομικοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) παρέχουν κατά διαστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικής ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και των εξυπηρετουμένων.