ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη (βλ. ΠΔ 300/2003).  Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σήμερα είναι η κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου του Μιχαήλ, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος o κ. Γεώργιος Χλούπης του Δημητρίου, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Αντεγκληματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και μέλη ο κ. Λεωνίδας Κωτούλας του Νικολάου, Κοινωνικός Λειτουργός του Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας, η κ. Καλλιόπη Καστάνη του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η κ. Μαρία Καλδή του Ευστρατίου, υπάλληλος του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τριετής.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εδώ (συνημμένο αρχείο pdf)