ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ I

Στο πλαίσιο του Έργου: “Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη”

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου με θέμα «Το φαινόμενο της υποτροπής υποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τη χρηματοδότηση του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια». Αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018. Σε πρώτη φάση, αξιολογούνται οι πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής αποφυλακισμένων στη χώρα μας. Σε δεύτερη φάση, επιχειρείται η διαμόρφωση μιας ερευνητικής πρότασης με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση και διερεύνηση του εξεταζόμενου φαινομένου σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Μάρθα Λεμπέση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Κων/νος Πανάγος, Δρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Ολόκληρη η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι εδώ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ

Στο πλαίσιο του Έργου: «Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη»

Η μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την υποτροπή διαθέτει βαρύνουσα σημασία για το σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών και δράσεων για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που εκπονήθηκε κατά τη δεύτερη φάση του Έργου του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τίτλο «Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη» υπό την επιστημονική ευθύνη της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Καθηγήτριας κ. Χ. Ζαραφωνίτου. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με την υποτροπή και την αποχή από το έγκλημα με βάση το βίωμα, τις αντιλήψεις και τις προτάσεις αποφυλακισμένων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Έλλη Ανίτση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Μάρθα Λεμπέση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Πανάγος, Δρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Ολόκληρη η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ εδώ