Τι είναι η Επάνοδος

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων. Αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό επίσημο φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας.

Σκοπός - Στόχοι

Σύμφωνα με το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, σκοπός της είναι η επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακιζομένων, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση, καθώς και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής τους επανένταξης.

Μεταξύ των δράσεών της περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση, η ενίσχυση και η αξιοποίηση κάθε δράσης και πρωτοβουλίας ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εθελοντικών οργανώσεων που αναπτύσσεται στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπηρεσίες προς αποφυλακισμένους

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ παρέχει υπηρεσίες στους αποφυλακισμένους στα γραφεία της.

  • Υποδοχή Συμβουλευτικής
  • Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική
  • Στήριξη οικογένειας ανήλικων παραβατών
  • Συμβουλευτική Νομικής Στήριξης
  • Συμβουλευτική της Απασχόλησης
  • Υλικές Παροχές
  • Στέγαση

Εθελοντισμός

Κοινωνική συνεργασία, αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα
Γίνε και εσύ εθελοντής!
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. από την ίδρυσή της βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά καταξιωμένων και νέων επιστημόνων για να καλύψει τις ανάγκες που καθημερινά προκύπτουν και να πετύχει το μεγάλο της στόχο, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων. Σε αυτήν την προσπάθεια μας πολύτιμοι αρωγοί είναι οι εθελοντές μας, που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση του έργου μας.

Τα νέα μας