Τι είναι η Επάνοδος

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων. Αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό επίσημο φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας.

Σκοπός - Στόχοι

Σύμφωνα με το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, σκοπός της είναι η επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακιζομένων, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση, καθώς και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής τους επανένταξης.

Μεταξύ των δράσεών της περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση, η ενίσχυση και η αξιοποίηση κάθε δράσης και πρωτοβουλίας ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εθελοντικών οργανώσεων που αναπτύσσεται στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπηρεσίες

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ παρέχει υπηρεσίες στους αποφυλακισμένους στα γραφεία της.Ειδικότερα, κάθε εξυπηρετούμενος δέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική για ζητήματα απασχόλησης από το εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα. Επίσης, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ παρέχει στους εξυπηρετούμενούς της υποστήριξη κατά τα πρώτα βήματα τους εκτός φυλακής (φιλοξενία, παροχή κουπονιών σίτισης, εισιτήρια συγκοινωνιών και τηλεκάρτες).

Τα νέα μας