Πρόγραμμα Leonardo – ISODE – Integrazione Socio-Occupazionale Detenuti in Europa

Σκοπός του ISODE είναι να αναλύσει μια σειρά προγραμμάτων επανένταξης έτσι όπως αυτά εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετέχει ως εταίρος του OPEN CONSORZIO που είναι ο συντονιστής εταίρος.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει αναλάβει να φιλοξενήσει και να οργανώσει ένα πενθήμερο σεμινάριο για τέσσερις εκπροσώπους του OPEN CONSORZIO που θα επισκεφθούν την Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου (24-30 Νοεμβρίου 2013) με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με την επανένταξη των αποφυλακισμένων στην Ελλάδα, τις δομές που υπάρχουν, τα αντίστοιχα προγράμματα, τις δυσκολίες, κτλ. Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει προγραμματίσει επισκέψεις τόσο σε καταστήματα κράτησης όσο και σε υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και σε φορείς που δέχονται πρώην κρατούμενους (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, κτλ.)